In deze periode waarbij we op afstand zullen moeten lesgeven is heldere en gestructureerde communicatie met ouders meer dan ooit belangrijk. Daarom opteren we om vanaf heden de communicatie van en naar de school niet meer via klassieke mail te laten verlopen, maar via het online platform ‘Questi voor Ouders’.

De communicatie in ‘Questi voor ouders’ verloopt op een heel duidelijke en efficiënte manier en bovendien is alle info voor ouders op één plaats terug te vinden.

Binnenkort zullen alle ouders een uitnodiging krijgen vanuit Questi om jullie ouder-account te bevestigen. Hieronder worden de stappen die volgen kort toegelicht.

Stap 1: de eerste keer inloggen.

Eens aangemeld kunnen jullie berichten lezen, gesprekken voeren, het rapport van jullie kind(eren) bekijken en indien gewenst je persoonlijke instellingen bekijken of aanpassen.

Stap 2: Wat zie je als je als ouder inlogt?

Om een zicht te krijgen op het werk van jullie kind(eren) tijdens deze periode van afstandsonderwijs vragen we om regelmatig werkblaadjes of foto’s te uploaden naar het portfolio. Hoe dat moet, wordt uitgelegd in de volgende stap.

Stap 3: Bijlage uploaden naar portfolio en conversatie starten

Het is de bedoeling dat we na de paasvakantie hier meteen mee kunnen starten, daarom willen we vragen om hier nu alvast even tijd voor te nemen.

We willen jullie alvast bedanken voor de medewerking en zijn ervan overtuigd dat deze manier van samenwerken jullie kind(eren) ten goede komt.

 

Met vriendelijke groeten,
Het leerkrachten-team De Kiem