In deze toch wel  uitzonderlijke periode staan we nu klaar voor een grote uitdaging: het heropenen van onze school.  Dit is zowel voor de kinderen, de ouders als de leerkrachten best wel spannend, want onze school zal anders dan anders zijn.

Op deze link vind je een presentatie die toont hoe de school zich heeft aangepast aan de situatie.

Om jullie als ouders zo goed mogelijk te informeren en gerust te stellen, hebben we hieronder alles even op een rijtje gezet. 

 

Welke stappen hebben we als school ondernomen?

 • We hebben het draaiboek PREVENTIE van de overheid met de nodige richtlijnen opgevolgd en op maat uitgewerkt voor onze school.
 • De risicoanalyse werd opgemaakt door  het schoolbestuur, de directie en de preventieadviseurs.
 • IDEWE heeft de risicoanalyse voor VBS De Kiem goedgekeurd. Dit wil zeggen dat de school voldoet aan de maatregelen om reeds een deel van de leerlingen terug naar school te laten komen.
 • Binnen onze school werd een CORONAZORGTEAM opgestart. Zij organiseren de opstart, rekening houdend met de adviezen van de overheid en met de praktische mogelijkheden van onze school.  Dit team volgt de zaken strikt op en stuurt bij waar nodig.
 • Leerkrachten en onderhoudspersoneel ontvangen een draaiboek waarin de school- en klaswerking gedetailleerd is uitgewerkt. Het hele team is voorbereid om uw kind op een veilige en rustige manier te begeleiden bij de opstart en het verdere verloop.
 • Het schoolgebouw en de omgeving is in gereedheid gebracht naar de vooropgestelde richtlijnen om jullie kind veilig op te vangen.

 

Hoe zorg je er mee voor dat je kind veilig naar school kan?

Gebruik de verschillende INGANGEN tot de school:

Hou je aan deze PRAKTISCHE AFSPRAKEN:

 • De kleuter/leerling wordt op school afgezet en afgehaald door 1 PERSOON, bij voorkeur steeds dezelfde. 
 • Respecteer de vooropgestelde SCHOOLUREN. 
 • Draag een MONDMASKER. 
 • HOU AFSTAND aan de schoolpoort en volg de instructies/pijlen op de grond.  
 • Blijf NIET staan aan de schoolpoort maar laat het afzetten en ophalen met een vlotte circulatie verlopen. Volg eveneens de richtlijnen op de grond. 
 • Ouders en externen mogen de school niet betreden zonder een afspraak. Bij het betreden van de school (afspraak) is het dragen van een mondmasker VERPLICHT.
 • In de boekentas van je kind stop je enkel het nodige: fruit, koekje, brooddoos, een eigen drankje en het schoolmateriaal dat nodig is voor het volgen van de lessen en taken voor de opvang. Een boek of strip is aangeraden, ander speelgoed blijft thuis.

 

Hoe bereid je je kind voor op een rustige opstart?

GERUSTSTELLEN

 • Stel je kind gerust door er over te praten.
 • Vertel gerust dat volwassenen deze situatie ook best bijzonder vinden.
 • Vertel aan je kind dat leerkrachten mondmaskers gaan dragen en dat de persoon die het kind gaat afzetten of halen op school ook een mondmasker moet dragen.
 • Kijk samen met je kind naar de bijgevoegde presentatie van HARRY. Deze geeft een duidelijk beeld van hoe de school er nu uitziet en wat er allemaal op school gaat gebeuren.
 • Bij bezorgdheden of vragen kan je altijd terecht bij de directie en het leerkrachtenteam.

CONTACTBUBBEL verduidelijken

 • Vertel je kleuter/leerling in welke CONTACTBUBBEL hij of zij zit.
 • Je kind blijft een hele dag in die bubbel: samen in een lokaal, samen spelen, samen eten, samen turnen, …
 • De contactbubbels worden van elkaar gescheiden en houden de nodige afstand.
 • Binnen de bubbel is de afstand minder noodzakelijk.
 • Elke dag is er een leerkracht die voor de contactbubbel zorgt. Bij het 1ste, 2de en 6de leerjaar is dat de vaste klasleerkracht. In de andere bubbels is dit elke dag een andere leerkracht.

We beseffen dat niet alle kinderen binnenkort terug naar school mogen/kunnen komen. Ook aan hen hebben we gedacht. Jullie juf of meester steekt jullie binnenkort een HART ONDER DE RIEM…