Onze school vindt de inbreng van de leerlingen van groot belang. Daarom starten we dit schooljaar (2019-2020) een Kiemraad op.

Doel van de Kiemraad

De leerlingen mogen mee oplossingen bedenken, hulp bieden bij activiteiten, mee nadenken over speelplaatsactiviteiten/inrichting van het stilteplekje, hun bezorgdheden meedelen, … Twee leerlingen per klas mogen die meningen en bedenkingen komen vertegenwoordigen in de Kiemraad.

In de Kiemraad zetelen leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar. Leerkrachten/leerlingen van het eerste en tweede leerjaar mogen ook items aanbrengen.

Wanneer komt de Kiemraad samen?

We komen 3x per jaar samen. De gekozen leerlingen bespreken eerst een item in hun klasgroep. Tijdens de bespreking worden woorden genoteerd en de klasvertegenwoordigers nemen deze brainstorming mee naar de Kiemraad.

Juf Emma en juf Kelly begeleiden de vergaderingen.

De eerst vergadering van de Kiemraad staat gepland op maandag 18 november 2019. Een kort verslag hiervan wordt gemaakt door de klasvertegenwoordigers, zij brengen na afloop het verslag over aan de hele klas.

Verslagen van de Kiemraad